TJÄNSTER

 • Täthetskontroll av dagvattendamm
  Upplands-Väsby Täthetskontroll av dagvattendamm
 • Dagvattenutredning
  Södertälje kommun Dagvattenutredning
 • Grundvattennivåmätning
  Klockelund Grundvattennivåmätning
 • Dagvattenutredning
  Botkyrka kommun Dagvattenutredning
 • Provpumpning i kalkbrott
  Gotland Provpumpning i kalkbrott
 • Dagvattenutredning
  Botkyrka kommun Dagvattenutredning
 • Projekt Kärrtorp & Nytorp
  Stockholm Projekt Kärrtorp & Nytorp
 • Provpumpning av ny vattentäckt
  Måttan, Skokloster Provpumpning av ny vattentäckt
 • Hydrogeologisk undersökning i kalkbrott
  Gotland Hydrogeologisk undersökning i kalkbrott
 • Hydrogeologisk undersökning, Djurgårdsstaden
  Stockholm Hydrogeologisk undersökning, Djurgårdsstaden
 • Dagvattenutredning, Tofta Camp
  Gotland Dagvattenutredning, Tofta Camp
 • Dagvattenutredning, Alsike
  Knivsta Dagvattenutredning, Alsike
 • Miljöprovtagning
  HSB, Stockholm Miljöprovtagning
 • Hydrogeologisk undersökning
  Sjöängen Hydrogeologisk undersökning
 • Provpumpning
  Gotland Provpumpning
 • Utredning och avhjälpning av grundvatteninträngning i parkeringsgarage
  HSB, Stockholm Utredning och avhjälpning av grundvatteninträngning i parkeringsgarage
 • Hydrogeologisk undersökning inför byggnation av väg 27
  Värnamo Hydrogeologisk undersökning inför byggnation av väg 27
 • Projekt Kärrtorp
  Grundvattennivåmodell i 3D Projekt Kärrtorp
 • Hydrogeolgisk undersökning inför exploatering av nytt bostadsområde
  Täbylundsvägen Hydrogeolgisk undersökning inför exploatering av nytt bostadsområde
 • Hydrogeologisk undersökning
  Sjöängen Hydrogeologisk undersökning

 • Hydrogeologisk undersökning - Tekniskt PM
 • Dagvattenutredning - Tekniskt PM
 • Provpumpning / Pumptest  

 • Täthetskontroll av dagvattendamm
 • Skyfallskartering / Lågpunktskartering / Flödesanalys
 • Kontrollprogram för grundvatten / dagvatten
 • Grundvattenmodellering med avseende på föroreningsspridning
 • Grundvattennivåövervakning i realtid med larmnivåer
 • Grundvattenprovtagning
 • GIS-analys
 • Massbalansberäkning
 • 3D-markmodeller
 • Konsultation om grundvattenrelaterade problem i fastigheter