REFERENSPROJEKT

Flertalet markägare, Norrtälje kommun

Flertalet hydrogeologiska undersökningar i samband med bygglovsansökningar i storleksordningen upp till sex fastigheter.

 

Stavik, Sunne kommun

Hydrogeologisk undersökning i samband med planering av nytt villaområde för 50 bostäder.

 

Sjöängens förskola, Huddinge kommun

Hydrogeologisk undersökning inför byggnation av ny förskola.

 

Nya Djurgårdsstaden - DNS-tunnel, Stockholm Stad

Hydrogeologisk utredning.

 

Tofta strand, Gotlands kommun

Dagvattenutredning i samband med planering av nytt campingområde i Tofta.

 

Väg 27, Värnamo kommun

Hydrogeologisk undersökning inför byggnation av väg 27.

 

Täbylundsvägen, Stockholm Stad

Hydrogeologisk undersökning inför byggnation av nytt bostadsområde.

 

Hölö, Södertälje kommun

Hydrogeologisk utredning i samband med öveklagat positivt förhandsbesked.

 

Sandåker, Lysekils kommun

Hydrogeologisk utredning i samband med öveklagat positivt förhandsbesked.

Evolv Property AB, Botkyrka kommun

 Flertalet dagvattenutredningar i form av förfrågningsunderlag till entreprenörer avseende nya lagerlokaler.

 

Töllås, Orust kommun

Hydrogeologisk undersökning i samband med bygglovsansökan.

 

Livbo AB, Uppsala kommun

 Dagvattenutredningen besvarade frågor om hur dagvattnet inom aktuell plan skulle fördröjas och renas innan anslutning till det allmänna dagvattenledningsnätet.

 

Roma Grus AB, Gotlands kommun

Provpumpning och hydrogeologisk utvärdering som del i ansökan av miljötillstånd för kalkstensbrytning.

 

HSB BRF, Stockholm Stad

Hydrogeologisk undersökning för BRF med problem med grundvatteninträngning i fastigheten. 

 

Skogssällskapet, Norrtälje kommun

Hydrogeologisk undersökning av möjligheter till dricksvattenförsörjning av tre nya fastigheter.

 

Hjorthagen gasklocka 3 & 4, Stockholm Stad

Hydrogeologisk utredning.

 

Svärdsö, Nynäshamns kommun

Hydrogeologisk undersökning i samband med bygglovsansökan.

Byggmax AB, Upplands-Väsby kommun

Utvärdering av dagvattensystem inför bygglovsansökan. Uppdraget innehöll bland annat täthetskontroll av befintlig dagvattendamm.

 

Skönningared, Ale kommun

Hydrogeologisk undersökning i samband med bygglovsansökan angående fyra fastigheter.

 

Bålsta grusås, Håbo kommun

Hydrogeologisk riskutredning inför planering av eventuell reservvattentäkt.

 

Nytorps Gärde, Stockholm Stad

Hydrogeologisk undersökning där nybyggnation av bostäder, förskolor etc. planeras.

 

Kärrtorp IP, Stockholm Stad

Hydrogeologisk undersökning där nybyggnation av bostäder, förskolor etc. planeras.

 

Förskolan Svalan, Botkyrka kommun

Dagvattenutredning inför planerad nybyggnation av förskola.

 

Trygghem Fastighetsutveckling, Håbo kommun

Hydrogeologisk utredning för dricksvattenförsörjning inför nytt bostadsområde.

 

Skafteröd, Uddevalla kommun

Hydrogeologisk utredning i samband med bygglovsansökan.