Grundvatten - Dagvatten - miljö

HYDRAB KONSULT tillhandahåller tekniska tjänster och konsultation inom områdena grundvatten, dagvatten, mark, miljöteknik och tillståndsprocess.  

Vi har en mycket bred kompetens inom komplexa  samhällsprojekt som innefattar så väl ämnesspecifik expertis som generell övergripande ämneskunskap inom samhällsplanering. 

Som ett mindre bolag tillsammans med våra samlade kunskaper och erfarenheter har vi möjligheten att alltid kunna stå för kvaliteten på våra produkter samt kunna möta beställares önskemål på helt annan nivå och flexibilitet.

Vi utför en stor variation av uppdrag över hela Sverige för olika aktörer såväl myndigheter, företag och privatperson. Tveka inte att höra av dig till oss så hjälper vi dig på bästa sätt. 

Snabbformulär
 • Installation av modem för fjärravläsning av grundvattennivåer
  Bålsta kommun Installation av modem för fjärravläsning av grundvattennivåer
 • Hydrogeologisk utredning av ny vattentäckt
  Bålsta kommun Hydrogeologisk utredning av ny vattentäckt
 • Grundvattennivåmätning, Djurgårdsstaden
  NDS Tunnel Grundvattennivåmätning, Djurgårdsstaden
 • Hydrogeologisk undersökning inför bygge av ny förskola i Sjöängen
  Huddinge kommun Hydrogeologisk undersökning inför bygge av ny förskola i Sjöängen

Vi har bland annat utfört uppdrag åt