Pumptest inför ansökan om miljötillstånd

Kommun: Region Gotland

År: 2023

Pumptest i samband med ansökan om miljötillstånd för bergtäkt. I uppdraget ingick pumpning och modellering för att besvara parametrar så som influensområde samt eventuell påverkan på vattenskyddsområdet längre söderut vid en eventuell grundvattensänkning.