Hydrogeologisk utredning i samband med ansökan om förhandsbesked eller bygglov

Kommun: Kommuner över hela Sverige

År: Hela tiden

Hydrogeologisk utredning i samband med att privatpersoner ansökt om förhandsbesked eller bygglov. Har utfört utredningar i fall där ansökan blivit överklagad till länsstyrelsen.