PROJEKT

Hydrogeologisk utredning i samband med ansökan om förhandsbesked eller bygglov

Utvärdering av dagvattensystem med tekniska lösningar i samband med bygglovsansökan

Dagvattenutredning inför byggnation av idrottsområde

Dagvattenutredning för nytt industriområde (BREEAM)

Pumptest inför ansökan om miljötillstånd

Dagvattenutredning inför byggnation av bostadsområde

Grundvattenutredning inför byggnation av förskola

Hydrogeologisk utredning inför byggnation av bostadsområde

Hydrogeologisk utredning inför byggnation av villaområde

Hydrogeologisk utredning med riskanalys inför byggnation av större bostadsområde

Hydrogeologisk utredning inför ansökan om vattenverksamhet för sågverksindustri